انتقال DHCP به سرور دیگر با استفاده از پاورشل

انتقال DHCP به سرور دیگر با استفاده از پاورشل

انتقال DHCP به سرور دیگر با استفاده از پاورشل ، در مواقعی که سرعت و زمان برای ما اهمیت داشته باشه به کمک پاورشل و چند دستور میتونیم سرویس مورد نظرمون نصب و راه اندازی کنیم (بد نیست یکم  next  ویندوز را فراموش کنیم)

در این سناریو ما ابتدا اقدام به گرفتن Backup از سرویس DHCP میکنیم سپس نصب و در  انتها اطلاعات موجود روی سرور جدید Restore انتقال داده می شود.

انتقال DHCP به سرور دیگر با استفاده از پاورشل

انتقال DHCP به سرور دیگر با استفاده از پاورشل

  • نصب ابزار DHCP + MGMT

Install-windowsfeature DHCP -includemanagementtools

Add-DhcpServerInDC

  • گرفتن Backup از سرور قدیمی

backup-dhcpserver -computername OLDDHCPSERVER -path C:\olddhcpbackup

  • در ادامه گرفتن فایل ها

export-dhcpserver -computername OLDDHCPSERVER -file C:\dhcpexport.xml -leases

  • گرفتن Backup از سرور جدید برای اطمینان بیشتر در صورت ایجاد مشکل

backup-dhcpserver -computername NEWDHCPSERVER -path C:\newdhcpbackup

  • به کمک دستورات زیر تنظیمات DHCP بر روی سرور جدید Restore میکنیم

import-dhcpserver -computername NEWDHCPSERVER C:\dhcpexport.xml -leases -backuppath C:\dhcpbackup

invoke-command -computername OLDDHCPSERVER -scriptblock {get-dhcpserverv4scope | set-dhcpserverv4scope -state inactive}

همه چیز به خوبی انجام شد. در پایان این سرویس با توجه به تنظیمات سرور قدیمی در خصوص leases + reservations بررسی کنید.

اشتراك گذاری نوشته