تعدیل 4000 نیروی HP‌ برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها

مایکروسافت می گوید مشکل سرطان را ظرف مدت 10 سال حل می کند

معرفی ابزار Intelligent Provisioning