برچسب- تحلیل داده‌ها

مایکروسافت شرکت تحلیل داده Metanautix را خرید

مایکروسافت می گوید مشکل سرطان را ظرف مدت 10 سال حل می کند

معرفی ابزار Intelligent Provisioning