بررسی RAID و تعریف انواع آن

رشد ۱۳ درصدی در استفاده از سرورهای آماده

جشن بزرگ HP برای تبدیل شدن به دو شرکت مجزا

پردازنده سرور جدید اینتل با معماری اسکایلک